Van harte welkom op de website van de Stichting Uden Hartveilig.

Met deze site willen wij u informeren over alles wat met de Stichting te maken heeft.
Wat doet de stichting, wie vormen het bestuur, etc.
Wat is het doel van de stichting?

De stichting heeft twee kerndoelen:
a) het zich toeleggen op en het verbeteren van de overlevingskansen van mensen getroffen
door een plotse hartstilstand. Hiervoor probeert de stichting een zo'n groot mogelijk draagvlak
te creëren, voorlichting te geven over defibrilleren en reanimeren, vrijwilligers te scholen op
het gebied van reanimatie en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillators (AED)
en tevens zal de stichting zich sterk maken voor de plaatsing van zo veel mogelijk AED's in de
gemeente Uden, inclusief haar kerkdorpen.
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Help ons deze doelen te realiseren door een donatie te storten:

RABO-bankrekeningnummer:

16.26.64.435 t.n.v. Stichting Uden Hartveilig te Uden
(IBAN: NL 95 RABO 0162 6644 35)

Instelling van algemeen nut (ANBI):

De stichting is officieel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat uw sponsoring
geheel aftrekbaar is bij de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Toch een leuk voordeel!


AED-ALERT

“AED-Alert is een systeem dat via een sms-bericht op de mobiele telefoon burgers in kan schakelen
om handelend op te treden in het geval van een hartstilstand. AED-Alert zorgt ervoor dat direct
na de melding bij de meldkamer, getrainde burgers worden ingeschakeld om snel hulp te kunnen
bieden". Het bijzondere aan AED-Alert is dat het onderscheid maakt tussen mensen die
kunnen reanimeren en mensen die kunnen defibrilleren. Hierdoor kan iemand die kan
reanimeren direct naar het slachtoffer gaan en de reanimatie starten zonder dat hij zelf
de AED moet gaan halen of hiervoor iemand moet inschakelen.”
Meer informatie kunt u vinden op de onderstaande website.
Doe mee! Via de onderstaande website kunt u zich ook opgeven.