Bestuur & Doel

Stichting Uden Hartveilig

Samen voor een gezond Uden en omgeving! Wij hebben uw hulp nodig.

Waarom onze stichting?

Jaarlijks worden er zo’n 15.000 mensen getroffen door een acute hartstilstand. Onmiddellijk (binnen 6 minuten) handelen is van levensbelang. Momenteel is de kans van overleven zonder AED 23% en met een AED 33%. Dat zijn ongeveer 3450 respectievelijk 5000 mensen. Het tweede percentage wordt elk jaar hoger doordat er meer burgerhulpverleners komen. Er zijn in Nederland nu zo’n 170.000 mensen met een opleiding tot burgerhulpverlener (reanimatie/AED-bedienaar). Het mag duidelijk zijn dat het van belang is dat er voldoende goed getrainde vrijwilligers in de buurt wonen en/of werken die in kunnen grijpen als dat nodig is.

Het doel van onze stichting is daarom tweeledig:

  • zorgdragen voor voldoende AED’s zodat de kritische grens van 6-minuten gehaald kan worden en
  • het realiseren van een ruim cursusaanbod zodat we zo veel mogelijk mensen op kunnen leiden om reanimatie toe te passen

Vrijwilligers

De Stichting Uden Hartveilig wordt volledig bemenst met vrijwilligers. Alleen onze trainers ontvangen een kleine vergoeding voor hun inzet bij cursussen. Wij ontvangen subsidie van de gemeente, bestaande uit een vergoeding per cursusdeelnemer alsmede een vergoeding van gebruikte materialen vanuit de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). Deze subsidie zetten we onder andere in voor vervanging, administratie, trainingsruimte en trainers.

AED’s

De AED’s (Automatische Externe Defibrillator) zijn in bezit van de stichting of van bedrijven en particulieren, eventueel met een onderhoudscontract van de stichting. Ze hangen op verschillende locaties in Uden, zodat een goede dekking gewaarborgd is. Wilt u ook een AED in uw directe omgeving? Neem dan snel contact met ons op.

Gemeente Maashorst

Per 1 januari 2022 vormen Uden en Landerd samen de gemeente Maashorst. Dit zal ook leiden tot een aanpassing van onder andere het subsidiebeleid en organisatie. We houden u daarvan via deze website en social media op de hoogte.

We hebben uw hulp nodig!

Net alleen als burgerhulpverlener, maar ook als vrijwilliger. Vindt u of vind jij het leuk om een paar uur per maand als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan een hartveilig Uden? Neem dan snel contact met ons op en join the team als instructeur, onderhoudspersoon of bestuurslid.

2023 – Stichting Uden Hartveilig

Bestuursleden & Vrijwilligers

Mari Somers

Secretaris/penningmeester

Uden Hartveilig

François Watervoort

Voorzitter

Uden Hartveilig

Contacteer ons

Wij staan klaar voor al uw vragen en hebben de voorkeur voor Email contact.